Община Димово и с. Септемврийци реализираха проект: „Изграждане на привлекателен кът за отдих в централната част на село Септемврийци“

Община Димово и с. Септемврийци реализираха проект: „Изграждане на привлекателен кът за отдих в централната част на село Септемврийци“

За периода месец юли-месец ноември 2021 г. Община Димово и с. Септемврийци реализираха проект: „Изграждане на привлекателен кът за отдих в централната част на село Септемврийци“ по Национална кампания „Чиста околна среда-2021, ПУДООС“, на тема: „Обичам природата – и аз участвам“. В рамките на проекта беше изградена площадка за отдих в с. Септемврийци. Същата е на стойност 9 998,30 лева. Поставена е беседка за отдих, пейки, кашпи с цветя, кошчета за смет. В проекта не са предвидени разходи за труд и обектът беше изграден изцяло с помощта на доброволци.
Идеята на реализирането на проекта е създаване на уютен кът за отдих за посетителите на с. Септемврийци, гостите и жителите на селото и Община Димово.
Заедно успяхме да реализираме тази идея и се гордеем с крайния резултат. Приканваме всички да се насладим заедно на създадената атмосфера на мястото!!

Община Димово и Детска градина „Кокиче“с. Арчар реализираха проект: „Щастливо детство сред чиста и зелена природа“

Община Димово и Детска градина „Кокиче“с. Арчар реализираха проект: „Щастливо детство сред чиста и зелена природа“

За периода месец юли-месец ноември 2021 г. Община Димово и Детска градина „Кокиче“с. Арчар реализираха проект: „Щастливо детство сред чиста и зелена природа“ по Национална кампания „Чиста околна среда-2021, ПУДООС“, на тема: „Обичам природата – и аз участвам“. Стойността на проекта е 4997,60 лева. Поставени са къщичка, пейки, кашпи с цветя, кошчета за смет. В проекта не са предвидени разходи за труд и обектът беше изграден изцяло с помощта на доброволци.
Заедно успяхме да реализираме тази идея и се гордеем с крайния резултат.

Заседание на Общински съвет № 26

Заседание на Общински съвет № 26

Прикачени файлове: