Обявление от Министърът на регионалното развитие и благоустройството за започнала процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост