Решения на Общински съвет – Димово, взети по Протокол № 46 от 26.01.2023 г.

Решение № 301 Решение № 302 Решение № 303 Решение № 304 Решение № 305 Решение № 306 Решение № 307 Протокол № 46

Прикачени файлове:

О Б Я В А

РАЗРАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОРАЗМЕРЯВАНЕ , ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СОЗ  – ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ ВОДИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПИТЕЙНО  – БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ ОТ ПС „ЯРЛОВИЦА “ С .ЯРЛОВИЦА, ОБЩ. ДИМОВО , ОБЛ. ВИДИН