Отдаване под наем без търг или конкурс за стопанската 2021/2022 г. на маломерни имоти в землищата на Община Димово