ИЗДАДЕНО РР № 12770154/05.07.2022 Г.за ползване на повърхностен воден обект по чл. 46, ал. 1 от ЗВ, за обект: изграждане на нов виадукт (заменящ сводов водосток при км 37+580 и правоъгълен водосток при км 37+667), при км 37+600 от път 1-1 (Е79) Видин – Ботевград

Прикачени файлове: