Упражняване правото си на глас в изборния ден за лицата, които не притежават валидни документи

Упражняване правото си на глас в изборния ден за лицата, които не притежават валидни документи

Прикачени файлове: