ОБЯВА по чл. 4, ал.2 От наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителство , дейности и технологии

ОБЯВА по чл. 4, ал.2 От наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителство , дейности и технологии

Прикачени файлове:

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на област Видин за периода 22-26.02.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на област Видин за периода 22-26.02.2021 г.